نجوای دخترونه

کلیپ ما زنده ایم.

          برای دریافت کلیپ بر روی لینک کلیک کنید.

 • پرچم جنبش دخترانه مازنده ایم

  پرچم : ما زنده ایم

 • شهید طاهره هاشمی

        اینکه امام (رضوان الله تعالی علیه) در وصیتنامه از مردم آمل اسم آوردند، نشان‌دهنده‌ی عظمت کار اینها – قشرهای مختلف، حتی زنها – است. دخترک چهارده پانزده ساله در همین داستان آمل، میرود میجنگد و به شهادت میرسد. رهبر انقلاب؛ ۹۲/۰۹/۲۵

  هویت گمشده

 • کلیپ ما زنده ایم.

            برای دریافت کلیپ بر روی لینک کلیک کنید.

 • پرچم جنبش دخترانه مازنده ایم

  پرچم : ما زنده ایم

 • شهید طاهره هاشمی

        اینکه امام (رضوان الله تعالی علیه) در وصیتنامه از مردم آمل اسم آوردند، نشان‌دهنده‌ی عظمت کار اینها – قشرهای مختلف، حتی زنها – است. دخترک چهارده پانزده ساله در همین داستان آمل، میرود میجنگد و به شهادت میرسد. رهبر انقلاب؛ ۹۲/۰۹/۲۵

 • کتاب صوتی دختر شینا ۶

  دختر شینا روایت زندگی سخت و شیرین دختری ست که قرار نبود به این زودی ها او را شوهر بدهند؛ اما در حوالی بیست سالگی و در غیاب شوهر، همراه پنج بچه قد و نیم قد بار سنگین زندگی جنگ زده را روی دوش نحیف و دست های ظریفش تحمل کرده است.

حرف حساب

 • کلیپ ما زنده ایم.

            برای دریافت کلیپ بر روی لینک کلیک کنید.

 • پرچم جنبش دخترانه مازنده ایم

  پرچم : ما زنده ایم

 • شهید طاهره هاشمی

        اینکه امام (رضوان الله تعالی علیه) در وصیتنامه از مردم آمل اسم آوردند، نشان‌دهنده‌ی عظمت کار اینها – قشرهای مختلف، حتی زنها – است. دخترک چهارده پانزده ساله در همین داستان آمل، میرود میجنگد و به شهادت میرسد. رهبر انقلاب؛ ۹۲/۰۹/۲۵

دختران انقلاب

کلیپ ما زنده ایم.

          برای دریافت کلیپ بر روی لینک کلیک کنید.

نگارخانه