درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

about-1

 

توضیح موارد :

about-2

تشکیل جنبش دخترانه مازنده ایم بعد از برنامه ملی خانم آباد با محتوای توزیع کتاب من زنده ام و برگزاری مسابقه شکل گرفت و با هدف ارتقای جایگاه و منزلت دختران جوان کشور عزیزمان پیش بینی و اجرا شده و در سال ۹۴ همایش های متعددی با عنوان ما زنده ایم در سراسر کشور با حضور دختران دانش آموز، دانشجو و ورزشکار برگزار شد.
برای تبیین این جنبش توسط یکی از هنرمندان کشور که در این سایت قابل دانلود می باشد.
لازم به ذکر است این کلیپ بارها از رسانه ملی پخش شده است.
اهداف مهم این جنبش از حیث محتوا شامل: عفت، شجاعت، احساس مسئولیت و عطوفت می باشد که در چهار گوشه پرچم نگاشته شده است..

 

about-3

دختران ۱۲ تا ۳۰ سال

 

about-4

الف) ایجاد زمینه حضور و مشارکت نظام یافته دختران جوان در فعالیته های فر هنگی و اجتماع
ب) تقویت انگیزه خدمت به کشور و نقش آفرینی در حوزه خانواده و جامعه در بین دختران جوان نهادینه سازی فرهنگ دینی و فرهنگ ملی در بین دختران جوان

 

about-5

الف) ثبت و اعلام عضویت در سایت

ب) مشارکت و حضور جدی و فعال در برنامه های مازنده ایم که در قالب همایش، نشست و… برگزار می شود.

ج) تهیه و ارائه محتوا براساس اهداف چهارگانه نهضت مازنده ایم و ارائه در مجامع فرهنگی و اجتماعی و ارسال به ایمیل سایت جهت بهره برداری عموم اعضا.

د) جلب مشارکت سایر دختران جامعه برای حضور و فعالیت در جنبش مازنده ایم

ه) ارائه یک چهره فرهیخته از دختر ایرانی در سطح جامعه و بین الملل با تکیه بر چهار صفت برجسته مورد هدف جنبش.